Tag: अशक्य असं या जगात

Ashkya Ya Jagat Kahich Nahi

अशक्य असं या जगात
काहीच नाही,
त्यासाठी फक्त तुमच्या ठायी
जबरदस्त इच्छाशक्ती पाहिजे…