Tag: अडचणीत असतांना पळून जाणे

Adchanit Palun Jane Mhanje

अडचणीत असतांना पळून जाणे,
म्हणजे अजून अडचणीत जाणे…