Shubh Budhwar Shubh Sakal

आयुष्यात अनेक लोक येतात आणि जातात,
पण जे आपले असतात ते कायम आपल्या
सोबतच राहतात…
तुमचा दिवस मजेत जावो…
शुभ सकाळ शुभ बुधवार !