Real Truth About Life Quotes

‘सिक्रेट’
लपवण्यात अवघड
काहीच नाही…
तुम्ही ज्यांना ते सांगता,
त्यांना लपवता येत नाही,
हा त्यांचा दोष…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.