Nehmi Dukh Lapvun Haslo Fakt Tujhyasathi

नेहमी दुःख लपवून हसलो फक्त तुझ्यासाठी,
आणि थोडी का होईना तु कधी रडली का माझ्यासाठी…

Leave a Comment