Mi Pan Asha Mulivar Prem Kele Ki

मी पण अशा मुलीवर प्रेम केलं की,
तिला विसरणं मला शक्य नव्हतं,
आणि तिला मिळवणं माझ्या नशिबात नव्हतं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.