Majhya Shant Basanyla Majhi Kamjori Samju Naka

माझ्या शांत बसण्याला माझी कमजोरी समजू नका, मी मनातल्या मनात लय शिव्या देत असतो…