शुभ मंगळवार शुभ सकाळ

सकाळ हसरी असावी, गणरायाची मूर्ती नजरेसमोर दिसावी, सुखी असावे गणरायाचे नाम, सोपे होई सर्व काम… सुंदर दिवसासाठी खूप शुभेच्छा… शुभ मंगळवार शुभ सकाळ ! Sakal Hasari Asavi, Ganaraychi Murti Nazaresamor Disavi, Sukhi Asave Ganarayche Naam, Sope Hoi Sarva Kaam… Sundar Divsasathi Khup Shubhechha… Shubh Mangalwar Shubh Sakal !