Fathers Day Message Marathi

Fathers Day Message Marathi

बाबांचा मला कळलेला अर्थ… बाबा म्हणजे अपरिमित कष्ट करणारं शरीर, बाबा म्हणजे अपरिमित काळजी करणारं मन.. स्वतःच्या इच्छा आकांशा बाजूला ठेवून, मुलांसाठी झटणारं अंतःकरण… Happy Father’s Day!

Father Day Wishes Marathi

Father Day Wishes Marathi

स्वतः टपरा मोबाईल वापरून, तुम्हाला स्टायलिश मोबाईल घेऊन देतो, तुमच्या प्रीपेड चे पैसे स्वतःच भरतो, तुमचा आवाज ऐकण्यासाठी तरसतो, तो बाप असतो… Father’s Day च्या शुभेच्छा!

फादर Day SMS Marathi

फादर Day SMS Marathi

चांगल्या शाळेमध्ये पोरांना टाकायची धडपड करतो, डोनेशन साठी उधार आणतो, वेळ पडली तर हातापाया पडतो, तो बाप असतो… Father’s Day च्या शुभेच्छा!