Category: NAVRA-BAYKO GRAFFITI MARATHI

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

संसार हि अशी गोष्ट आहे कि,
ज्यात पगाराला कितीनंही “गुणलं” तरी,
“भागत” नाही…
“गुणानं” राहिलं तरच “भागतं”…

Bayko Aapoaap Tumchyavar Prem Karel

Bayko Aapoaap Tumchyavar Prem Karel

सासुरवाडीवर प्रेम करा,
बायको आपोआप तुमच्यावर प्रेम करेल…

Stri Vargala Aavadnara Khadyapadarth

Stri Vargala Aavadnara Khadyapadarth

समस्त स्त्री वर्गाला
आवडणारा
खाद्यपदार्थ –
नवऱ्याचे डोके!