Category: NAVRA-BAYKO GRAFFITI MARATHI

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

NAVRA-BAYKO GRAFFITI MARATHI Image

संसार हि अशी गोष्ट आहे कि,
ज्यात पगाराला कितीनंही “गुणलं” तरी,
“भागत” नाही…
“गुणानं” राहिलं तरच “भागतं”…

Bayko Aapoaap Tumchyavar Prem Karel

NAVRA-BAYKO GRAFFITI MARATHI Image

सासुरवाडीवर प्रेम करा,
बायको आपोआप तुमच्यावर प्रेम करेल…

Stri Vargala Aavadnara Khadyapadarth

NAVRA-BAYKO GRAFFITI MARATHI Image

समस्त स्त्री वर्गाला
आवडणारा
खाद्यपदार्थ –
नवऱ्याचे डोके!