Aathvan Love Status In Marathi

तुझी आठवण येणार नाही असे कधीच होऊ शकणार नाही. कारण मी तुझ्याशिवाय कुणावर.. प्रेमच केलंच नाही…

Aata Aho Mhannari Pahije

‘हो’ म्हणणाऱ्या खुप झाल्या, आता ‘अहो’ म्हणणारी पाहिजे…!

Love Marriage Karnyasathi

‘Love Marriage’ करण्यासाठी मला अनेक गोष्टी ‘मॅनेज’ कराव्या लागल्या…!

Samoracha Aaplyakade Satat Pahtoy

समोरचा आपल्याकडे सतत पाहतोय हे, त्याच्याकडे सतत पाहिल्याशिवाय कळत नाही…