Category: GAJANAN MAHARAJ SMS MARATHI

Gajanan Maharaj Status Marathi

॥ अनंत कोटी ॥
॥ ब्रह्मांड नायक ॥
॥ महाराजाधिराज ॥
॥ योगीराज ॥
॥ परब्रम्ह॥
॥ सच्चीदानंद ॥
॥ भक्तप्रतिपालक ॥
॥ शेगावनिवासी ॥
॥ समर्थ सदगुरू ॥
॥ श्री संत गजानन महाराज की जय ॥
!! गण गण गणात बोते !!
!! जय गजानन माउली !!


Sant Gajanan Maharaj Prakat Din Shubhechha Banner

Prakat Dinachya Hardik Shubhechha Shegavicha Rana Prakat Din Shri Gajanan Maharaj Prakat Din Shubhechha
Gajanan Maharaj Prakat Din Shubhechha Banner Shri Gajanan Maharaj Prakat Din Shubhechha BannerSant Gajanan Maharaj Prakat Din Shubhechha Shri Gajanan Maharaj Prakat Din Hardik Shubhechha