Gajanan Maharaj Status Marathi | गजानन महाराज स्टेटस मराठी

गजानन महाराज स्टेटस मराठी | Gajanan Maharaj Status Marathi

॥ अनंत कोटी ॥
॥ ब्रह्मांड नायक ॥
॥ महाराजाधिराज ॥
॥ योगीराज ॥
॥ परब्रम्ह॥
॥ सच्चीदानंद ॥
॥ भक्तप्रतिपालक ॥
॥ शेगावनिवासी ॥
॥ समर्थ सदगुरू ॥
॥ श्री संत गजानन महाराज की जय ॥
!! गण गण गणात बोते !!
!! जय गजानन माउली !!


आम्ही भक्त शेगाव निवासीयाचे,
दर्शन होता त्याचे मन जाई हर्षुन..
पुण्य लाभे सात जन्मीचे,
गजानन चरण स्पर्शून..
गण गण गणात बोते..
जय गजानन..!


शेगाव गावी वसले गजानन,
स्मरणे त्यांच्या हरतील विघ्न..
म्हणुनी स्मरा अंतरी सद्गुरुला,
नमस्कार माझा श्री गजाननाला..


कोण हा कोठीचा काहीच कळेना।
ब्रह्माचा ठिकाणा कोण सांगे।
साक्षात ही आहे परब्रह्ममूर्ती।
आलीसे प्रचिती बहुतांना॥
॥ गण गण गणांत बोते ॥


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.