Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

जगात धाडस केल्याशिवाय कोणालाच यश मिळत नाही कारण.. ज्याच्यात हिंमत त्यालाच किंमत…