Manuski Status in Marathi

ज्याच्यासाठी आपल्याला रडता येत नाही,
त्याच्यावर निदान हसू नये…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.