Gajanan Maharaj Pragat Dinachya Shubhechha

श्री गजानन महाराज प्रगट दिनाच्या
हार्दिक शुभेच्छा..!
।। जय गजानन ।।
जिथे ज्ञान विज्ञान संजीव होते,
जिथे योग्य विध्येस समर्थ येते,
जिथे मानवाला मिळे मोक्ष गाथा,
तुझ्या पायरीशी सदा नम्र माथा…
शुभ सकाळ !

Shree Gajanan Maharaj Prakat Dinachya
Hardik Shubhechha Jai Gajanan
Jithe Dnyan Vidhnyan Sanjeev Hote,
Jithe Yogya Vides Samarth Yete,
Jithe Manavala Mile Moksha Gatha,
Tujya Payrishi Sada Namra Matha…
Shubh Sakal

ADVERTISEMENT