Changle Mitra Ya Jagat Sahjasahji Milat Nahi

Changle Mitra Ya Jagat Sahjasahji Milat Nahi

चांगले मित्र या जगात सहजासहजी मिळत नाहीत,
जवळ असतांना मात्र एकमेकांशी पटत नाही,
कळत असतं सारं काही पण एक मात्र वळत नाही,
काय असते ही मैत्री ते मित्रांपासुन दुर गेल्याशिवाय कळत नाही…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.