Changle Hruday Aani Changla Swabhav

चांगले ह्रदय आणि चांगला स्वभाव,
दोन्ही आवश्यक आहेत,
चांगल्या हृदयाने खुप नाती बनतात,
आणि चांगल्या स्वभावाने खुप नाती टिकतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.