Tula Pahat Astana

Tula Pahat Astana

तुला पाहत असतांना,
मी सगळं विसरून जातो..
तुझ्या प्रत्येक श्वासात,
मी स्वतः हरवून …

ADVERTISEMENT