Tujhyakade Ektak Pahatach Rahave

Tujhyakade Ektak Pahatach Rahave

तू जवळ नसलीस कि,
असं वाटतं तुझ्याबरोबर
बरंच काही बोलावं..
पण तू जवळ आलीस कि,
असं वाटतं तुझ्याकडे
एकटक पाहतच …

ADVERTISEMENT