Tag: Vasantachi Pahat Gheun Aali

Ala Chaitra Padwa

GUDI PADWA SMS MARATHI Image

वसंताची पहाट घेऊन आली,
नवचैतन्याचा गोडवा,
समृद्धीची गुढी उभारू,
आला चैत्र पाडवा…