Tag: Sundar Najuk Uthun Disel Ti

Majhi Priya Kashi Asel Ti

Majhi Priya Kashi Asel Ti

सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती,
गालावर सुरेख खळी पडून हसेल ती,
कारण नसतांना खोटेच रुसेल ती,
काय माहित माझी प्रिया कशी असेल ती…