Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

संसार हि अशी गोष्ट आहे कि, ज्यात पगाराला कितीनंही “गुणलं” तरी, “भागत” नाही… “गुणानं” राहिलं तरच “भागतं”…