Tag: Sadashiv Pethetil Ek Library

Sadashiv Pethetil Ek Library

Sadashiv Pethetil Ek Library

सदाशिव पेठेतील एक लायब्ररी –

सभासद: आत्महत्या कशी करावी याच्याबद्दल
एखादे चांगले पुस्तक आहे का?

ग्रंथपाल: ( सभासदांकडे रोखून पाहत )
पुस्तक परत कोण आणून देणार…?