Shubh Dipawali Wishes Marathi

रांगोळीच्या सप्तरंगात सुखाचे दिप उजळू दे, लक्ष्मीच्या पावलांनी घर सुख समृध्दीने भरू दे… शुभ दिपावली!