Tag: Rang Roop Vesh Bhasha Jari Anek Aahet

Swatantra Din SMS Marathi

Swatantra Din SMS Marathi

रंग, रूप, वेश, भाषा जरी अनेक आहेत,
तरी सारे भारतीय एक आहेत…
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !