Patnikadun Nakalat Ekhadi Chuk Jhali Tar

Patnikadun Nakalat Ekhadi Chuk Jhali Tar

पत्नीकडून नकळत एखादी चूक झाली, तर तिला चार चौघांमध्ये ओरडू नका. एकांतात घेऊन तिला तिची चूक समजावून सांगा.. इतरांसमोर ओरडल्याने तिला अपमानित झाल्यासारखे वाटेल. पण एकांतात समजावून सांगाल तर तिला तुमचा अभिमान वाटेल…