Tag: Om Sarva Mangal Mangalye

Om Sarva Mangal Mangalye

Om Sarva Mangal Mangalye

ओम सर्व मंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते,
जय माता दी!
Happy Navratri!