Tag: Naate-Gote

Naate-Gote Bharpur Asave Pan

FUNNY CHAROLI MARATHI Image

“नाते-गोते”
भरपुर असायला पाहीजे..
पण नात्याला,
“गोत्यात आणणारे”
एकही नाते असायला नको!