Maitrit Fakt Jiv Laavayacha Asto

Maitrit Fakt Jiv Laavayacha Asto

ना सजवायची असते ना गाजवायची असते,
ती तर नुसती रुजवायची असते…
मैत्रीत ना जीव द्यायचा असतो ना घ्यायचा असतो
इथे फक्त जीव लावायचा असतो…