Tag: Mumbai Madhe

Mumbai Flat Asla Tari

Mumbai Flat Asla Tari

मुंबईत
करोडोंचा फ्लॅट
घेतला तरी मुलांना
अंगण दाखवायला गावाकडेच
यावं लागेल…