Tag: Mulgi Sundar Asane Garjeche Nahi

Manache Saudarya Kadhich Kami Hot Nahi

मुलगी सुंदर असणं गरजेचं नाही,
काही काळाने ते सौंदर्य निघून जाते..
तिचं मन सुंदर असणं महत्वाचं आहे,
कारण मनाचं सौंदर्य कधीच कमी होत नाही…