Tag: Mulga Babanchya Lagnachi CD Baghat Asto

Mulga Babanchya Lagnachi CD Baghat Asto

Mulga Babanchya Lagnachi CD Baghat  Asto

मुलगा बाबांच्या लग्नाची सिडी बघत असतो..
मुलगा: बाबा मला तुमच्या लग्नासारख्या माझ्या लग्नातपण
आयटम गर्ल्स नाचवायच्या आहेत..
आई: हरामखोर,
त्या तुझ्या मावश्या आहेत…
☺☺☺