Jatiche Lable

MSG OF THE DAY!
रक्ताच्या बाटलीवर,
जातीचं लेबल लावायला सांगा…
बघू किती जण नकार देतात,
रक्त घेण्यासाठी…??