Mahaparinirvan Din Abhivadan

मोजू तरी कशी उंची तुझ्या कर्तृत्वाची, तू जगाला शिकवली व्याख्या माणसातल्या माणुसकीची.. तू देव नव्हतास, तू देवदूतही नव्हतास, तू मानवतेची पूजा करणारा खरा महामानव होतास… महासूर्याला अभिवादन!