Tag: Mi Tujhya Aayushyatun Nighun Jaave

Mi Tujhya Aayushyatun Nighun Jaave

Mi Tujhya Aayushyatun Nighun Jaave

मी तुझ्या आयुष्यातून निघून जावं,
ही तुझी इच्छा होती..
आणि,
तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात,
ही माझी इच्छा होती..!!