Tag: Manus Manapasun Khush Phakt

Manus Tyach Vyakti Sobat Rahu Shakto

Manus Tyach Vyakti Sobat Rahu Shakto

माणूस मनापासून खुश फक्त,
त्याच व्यक्तीसोबत राहु शकतो..
ज्याच्यावर तो प्रेम करत असतो…