Tag: Mansala Swatacha PHOTO

Swatachi IMAGE Banvayla Vel Lagto

Swatachi IMAGE Banvayla Vel Lagto

माणसाला स्वःताचा “PHOTO”
काढायला वेळ लागत नाही,

पण स्वःताची “IMAGE” बनवायला
काळ लागतो…