Tag: Manjar Aani Navra

Manjar Aani Navra

मांजर आणि नवरा,
कुठेही नेऊन सोडला तरी,
संध्याकाळी घरीच परत येतो…