Tag: Man Guntayla Hi Vel Lagat Nahi

Vel Lagto Tutlele Man Savrayala

Vel Lagto Tutlele Man Savrayala

‘मन गुंतायला’ हि वेळ लागत नाही
आणि,
‘मन तुटायला’ हि वेळ लागत नाही..
वेळ लागतो फक्त,
ते गुंतलेले मन आवरायला
आणि,
‘तुटलेले मन सावरायला’…