Tag: Mala Tujhi Aathvan Yetey

Pavsaat Tujhi Aathvan Yete

Pavsaat Tujhi Aathvan Yete

मला तुझी आठवण येतेय,
हे ह्या पावसाला कसं कळतं गं,
रोज तुझ्या आठवणी भिजवतात,
आज बहुतेक हा पाऊस भिजवणार…