Tag: Mala Samjun Ghene Itke Sope Nahi

Mala Samjun Ghene Itke Sope Nahi

मला समजून घेणं इतकं सोप नाही,
कारण आपला स्वभाव Out Of Syllbus आहे…