Tag: Majhyasathi Majha Pahila Prem

Aai Baba

माझ्यासाठी माझं पहिलं प्रेम
म्हणजे माझे आई-बाबा…