Tag: Majhi Aavad Aahes Tu

Majhe Pahile Prem Aahes Tu

Majhe Pahile Prem Aahes Tu

माझी आवड आहेस तू,
माझी निवड आहेस तू,
कसं सांगू तुला पिल्लु,
माझं पहिलं प्रेम आहेस तू…
Miss You!