Tag: Majhe Prem Tula Kadhi

Mi Vaat Pahat Rahilo

Mi Vaat Pahat Rahilo

माझं प्रेम तुला कधी
कळलंच नाही,
मी वाट पाहत राहिलो, पण
तुझं पाऊल कधी वळलंच नाही…