Tag: Majhe Aani Majhya Baykoche

Majhe Ani Majhya Baykoche Bhandan

Majhe Ani Majhya Baykoche Bhandan

माझे आणि माझ्या बायकोचे
भांडण नेहमी नवे असते..
आम्ही कितीही भांडलो तरी,
कुठलीही शिवी रिपीट नसते…