Tag: Majha Dinkram

Majha Dinkram

माझा दिनक्रम:
खाल्ल्यावर झोपणे…
अन,
भूक लागल्यावर उठणे…