Tag: Mahit Nahi Tichya Madhe

Tila Pahto Tevha Sara Raag Shant Hoto

Tila Pahto Tevha Sara Raag Shant Hoto

माहित नाही तिच्या मध्ये,
असं काय आहे..
जेव्हा पण तिला पाहतो,
सारा राग शांत होतो…