Jay Bhim SMS in Marathi

Jay Bhim SMS in Marathi

मान वर करून जगायला शिकवलं माझ्या भीमाने, शिक्षणाचे महत्व समजावले माझ्या भीमाने, अन्यायाविरुध्द लढायला शिकवले ज्याने, माझे शत शत नमन त्याचे चरणी… जय भीम!